Door regelmatig concerten te organiseren en de kerk open te stellen tijdens evenementen als de kerstmarkt en de Open Monumentendag streeft de stichting er naar de H. Hart Kerk een bredere maatschappelijke functie te geven, zodat velen kunnen genieten van dit fraaie Rijksmonument. De opbrengst van de concerten en de overige activiteiten komt ten goede aan de stichting, die deze gelden inzet voor het behoud van dit prachtige neogotische complex.Nieuws/agendaCONCERTEN:


Afgelopen zondagmiddag 21 april gaf sopraan  Gulnara Shafigullina een geweldig mooi recital met een fraai programma van romances en liederen van Giuseppe Verdi, P.eter Iljitsj Tsjaikovski en Richard Strauss. Zij werd begeleid door pianist Peter Nillson, die ook nog solo speelde met een werk van Richard Wagner..

Na dit concert houden we even een lente/zomer-stop. Wel zullen we nog tijdens de Open Monumentendag begin september de geïnteresseerde bezoekers aan de kerk informeren over de mooie kunstobjecten die in de kerk aanwezig zijn. Het carillon zal dan ook regelmatig bespeeld worden door Wout van der Linden.

Na de zomer zal het eerstvolgende concert op 21 oktober gegeven worden door het koor MASK o.l.v. Wim van Geffen, begeleid door piano. Informatie over hun programma volgt spoedig.Steun van het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

We zijn zeer verheugd nu ook financiële steun te hebben ontvangen van het Cultuurfonds Stichtse Vecht t.b.v. de serie concerten t/m maart 2024.
Concerten seizoenen 2022/2023.

In 2023 organiseerde de Stichting Vrienden H.Hart Kerk Maarssen de volgende concerten:

31 maart: USKO o.l.v. Stijn Berkhouwer met J.S.Bach’s “Matthäus Passion”.

9 juni: Holborne Consort met programma “De Bassano’s in London”

9 september: klein orgelconcert door Wout van der Linden tijdens de Open Monumentendag 2023

27 oktober: Vivezza Trio met programma “Salut d’Amour”

3 december: Collegium Musicum Traiectum met J.S.Bach’s Weihnachts Oratorium


In 2024 werden de volgende concerten geprogrammeerd:

15 maart: USKO o.l.v. Stijn Berkhouwer met J.S.Bach’s “Johannes Passion”

21 april: Gulnara Shafigullina (sopraan) + Peter Nilsson (piano)NIEUWE KLEPELS VOOR DE 3 GROTE KLOKKEN.


Elke zondagochtend verspreiden de 3 grote klokken vanuit de toren van onze H.Hart kerk hun prachtige klanken over het dorp, om mensen naar de mis te verlokken. En kondigen door de week vrolijk een bruiloft aan of bepalen met één enkele zware klok de stemming rondom bij een begrafenis. Het is prachtig en hoort helemaal bij het dorp. Hoe jammer zou het zijn als dit zou eindigen? Want het gaat natuurlijk niet vanzelf. Sowieso is er de kracht van mensen zelf nodig om de klokken te laten luiden (maar er zijn natuurlijk ook motortjes voor een aantal kleine hamers die de uren slaan), maar meeste mensen staan er niet altijd bij stil dat niet alleen de klokken zelf essentieel zijn voor dit mooie geluid maar de klepels misschien nog wel méér! Want zonder klepel geen geluid! 


En dat zijn grote zware jongens die al jaren met kracht tegen de enorme klokken aan slaan. Dat slijt dus en moet begrijpelijkerwijs bij tijd en wijle gerepareerd of zelfs vervangen worden. 
De Vrienden van de H.Hart kerk Maarssen hebben nu (samen met de locatieraad) deze reparatie gefinancierd. De Vrienden hebben hierbij de kosten voor drie nieuwe klepels voor de 3 klokken gedragen en de locatieraad de overige restauratiekosten zoals een nieuwe ophang en nieuwe elektronica voor de motors enz.

De klokkenspecialisten van Koninklijke Eijsbouts hebben inmiddels binnen een week alle werkzaamheden verricht. En dat is snel, want het zou jammer zijn als de klokken te lang moeten zwijgen. Een leuke video over de inzegening is via deze link te bekijken.


Vanzelfsprekend zoeken we nog donateurs die wat aan de dekking van de restauratiekosten willen bijdragen. Voor informatie over bestuur en bankrekening zie onder ‘donateur/sponsor’ op deze website.

Geïnteresseerden in de geschiedenis van de klokken, hoe zij sinds 1885 hun geluid hebben en de tijd hebben doorstaan, moeten zeker even het  artikel van Ton Martens in het Periodiek van de Historische Kring Maarssen lezen! U kunt dit vinden op hun website via deze link in hun archief: I