Door regelmatig concerten te organiseren en de kerk open te stellen tijdens evenementen als de kerstmarkt en de Open Monumentendag streeft de stichting er naar de H. Hart Kerk een bredere maatschappelijke functie te geven, zodat velen kunnen genieten van dit fraaie Rijksmonument. De opbrengst van de concerten en de overige activiteiten komt ten goede aan de stichting, die deze gelden inzet voor het behoud van dit prachtige neogotische complex.Nieuws/agenda


De eerder aangekondigde concerten van het NS Orkest op 15 oktober i en het Don Kozakkenkoor Serge Jaroff op 18 december zijn helaas komen te vervallen.. We zien uit naar het eerstvolgende concert in 2023. Binnenkort volgt nadere informatie daarover.


Concerten seizoen 2022.

1 mei: Utrechts Opera Koor, met hoogtepunten uit de operaliteratuur.

1 juli: USKO, met Bach’s “Hohe Messe”

18 september: Collegium Musicum Traiectum, met motetten en cantates van Bach en Brahms.


Bestuursleden gezocht.

Het bestuur van de Stichting Vrienden H.Hart Kerk Maarssen bestaat sinds 2021 uit 4 leden. Een van de leden vertrekt binnenkort vanwege een verhuizing (nadere bericht daarover binnenkort) en dus zoekt het bestuur naar minstens één nieuw lid, maar liefst meer om ook voor de toekomst voldoende continuïteit te hebben. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris op secretariaat@vriendenheilighartkerkmaarssen.nl I