De ‘Stichting Vrienden van de Heilig Hart Kerk te Maarssen’ is 1 juni 2007 opgericht en fiscaal erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’(ANBI). De statutaire doelstelling van de stichting is: “een bijdrage leveren aan de instandhouding van het kerkgebouw en de pastorie van de Heilig Hart parochie te Maarssen en deze gebouwen in hun totaliteit als monument voor de toekomst te behouden”.

De pastorie en het neogotische kerkgebouw uit 1885 van de architect Alfred Tepe vormen een onderdeel van het beschermde dorpsgezicht en zijn erkend als rijksmonument. De lokale gemeenschap dient echter een aanzienlijk deel van de kosten van onderhoud en restauratie op te brengen, maar zoals bij alle kerken in Nederland is ook hier sprake van een afbrokkelend financieel draagvlak en van een verminder(en)d gebruik van de gebouwen. Het behoud van deze monumentale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor de toekomst is niet alleen een kwestie van het verwerven van gelden voor onderhoud en restauratie, maar vooral ook van een bredere benutting van de gebouwen. 

Het behoud van deze monumentale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor de toekomst is niet alleen een kwestie van het verwerven van gelden voor onderhoud en restauratie, maar ook van een bredere benutting van de gebouwen, binnen de grenzen en randvoorwaarden van een gewijde kerk. (zie ook onder Donateur/Sponsor).

De stichting functioneert onafhankelijk van de religieuze activiteiten van de Heilig Hart Kerk, maar stemt vanzelfsprekend ten behoeve van zijn activiteiten af met de locatieraad:
https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/hhart-maarssen/Bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit:  

Henk Heuvelmans (secretaris)

Len Goossens (penningmeester)

Theo Goedendorp (lid)

Annemieke Woutersen (lid)Gegevens van de Stichting 


Rabobank rekeningnummer NL03RABO0129582980 t.n.v. Stichting Vrienden Heilig Hart kerk, Maarssen.

Inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Utrecht) : 30226807

RSIN nummer: 8180.58.225

Per 1-1-2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Jaaroverzicht


In 2023 kon de stichting 5 concerten organiseren:

- 31 maart: USKO met de Matthäus Passion van J.S.Bach

- 9 juni: Holborne Consort met renaissance muziek

- 9 september: Wout van der Linden met romantisch orgelconcert

- 27 oktober: Vivezza Trio met het programma 'Salut d'amour'

- 3 december: Collegium Musicum Traiectum met het Weihnachts Oratorium van J.S.Bach

Hierbij kreeg het, naast steun van de donateurs ook financiële steun van het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Voorts faciliteerde de stichting de openstelling van de kerk tijdens de Open Monumenten Dag op 9 september.

Ook faciliteert de stichting de maandelijkse bespeling van het carillon in de kerktoren door organist/beiaardier Wout van der Linden. 

Hier kunt u nog het jaarverslag en de jaarrekening 2022 bekijken. En hier dat van 2023.