De Stichting

 

   DOELSTELLING VAN DE STICHTING

De ‘Stichting Vrienden van de Heilig Hart Kerk te Maarssen’ is 1 juni 2007 opgericht en fiscaal erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’(anbi). De doelstelling van de stichting wordt in de notariële akte als volgt omschreven: “een bijdrage leveren aan de instandhouding van het kerkgebouw en de pastorie van de Heilig Hart parochie te Maarssen en deze gebouwen in hun totaliteit als monument voor de toekomst te behouden”.

De pastorie en het neogotische kerkgebouw uit 1885 van de architect A.Tepe vormen een onderdeel van het beschermde dorpsgezicht en zijn erkend als rijksmonument. De lokale gemeenschap dient echter een aanzienlijk deel van de kosten van onderhoud en restauratie op te brengen, maar zoals bij alle kerken in Nederland is ook hier sprake van een afbrokkelend financieel draagvlak en van een verminder(en)d gebruik van de gebouwen. Het behoud van deze monumentale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor de toekomst is niet alleen een kwestie van het verwerven van gelden voor onderhoud en restauratie, maar vooral ook van een bredere benutting van de gebouwen. De stichting tracht door middel van culturele exploitatie van kerk en pastorie deze bredere benutting te realiseren en op deze wijze gelden te genereren voor het toekomstig onderhoud.

 

 

   BESTUUR, COMITE VAN AANBEVELING,

   DONATEURS

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Dhr. Herman A.M. Krekelberg, voorzitter;

Mevr. Christel Hendrickx, secretaris;

Dhr. Piet H.Verkroost, penningmeester.

Het bestuur ontvangt geen structurele beloning.

 

De stichting heeft een Comité van Aanbeveling bestaande uit:

Dhr. drs. Jaap Versteegh,

Dhr. drs. Gary Schwartz,

Dhr. mr. Boele Staal.

 

De stichting kent naast een bestuur en een Comité van Aanbeveling ook een club van donateurs bestaande uit ruim130 leden die jaarlijks een bedrag doneren van 20 euro. Onderdeel van deze organisatie van donateurs is een ‘Club van 100’. De leden hiervan hebben de stichting eenmalig een donatie van 100 euro verstrekt.

 

 

   BANK, KAMER VAN KOOPHANDEL, ANBI

•  Rabobank rek. nr. NL03 RABO 012.95.82.980

    t.n.v. Stichting Vrienden Heilig Hart Kerk,

    Maarssen.

•  Inschrijvingsnummer in het handelsregister van de

   Kamer van Koophandel (Utrecht): 30226807

•  Per 1-1-2008 is de Stichting door de

   Belastingdienst  aangemerkt als

   Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI).

•  Fiscaal nummer: 8180.58.225.

 

   Adres:

Secretariaat Stichting Vrienden van de Heilig Hart Kerk,

p/a  Mevr. Christel Hendrickx

Buitenweg 16, 3602 PS Maarssen

tel: 0346 551998

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2017

 

   Inleiding

2017 Was een goed jaar voor de stichting. Zo was er bijvoorbeeld op muzikaal gebied allerlei moois te horen. In het verslag een korte terugblik op de concerten.

Verder is in 2017 een flink aantal (restauratie)projecten afgerond en opgestart. Ook hierover verder meer. Tot slot de financiële resultaten. En in de bijlage is een aantal kerngegevens van de stichting opgenomen.

 

   Bestuur

De stichting is het afgelopen jaar wederom bestuurd door een driekoppig bestuur, bestaande uit Herman Krekelberg (voorzitter), Piet Verkroost (penningmeester) en Christel Hendrickx (secretaris).

 

   Concertcoördinator

Ook in 2017 heeft concertcoördinator Frank van der Weegen ervoor gezorgd dat de praktische organisatie rondom de concerten goed verliep. Het bestuur van de Stichting is hem hier zeer erkentelijk voor en hoopt nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken. In de loop van het jaar heeft Frank in Joop Schonis een medecoördinator gevonden. De samenwerking is goed bevallen en we hopen dat Joop aan nog vele concerten zijn medewerking zal verlenen.

 

   Cateringdames en podiumbouwers

Wederom was de samenwerking met Marga Schonis en ‘haar’ cateringdames en Han Brinkhof en ‘zijn’ podiumbouwers prettig en constructief. Ook deze vrijwilligers zijn onmisbaar om een concert te doen slagen en de Vrienden hopen nog lang op ze te mogen rekenen.

 

   Concerten

1 Maart: Jubileumconcert Petra Berger.

Zangeres Petra Berger zat in 2017 30 jaar in ’t vak. Ze koos de H.Hartkerk voor haar jubileumconcert en trakteerde, samen met Vocal Group Voice o.l.v. Martin Mans en een instrumentaal ensemble, het publiek op een gevarieerd muzikaal programma. Het was een mooie avond met een goed gevulde kerk die er, door de kleurrijke belichting, héél anders uit zag.

 

2 April: Bach’s Johannes Passion door het USKO

Voor de 11e keer was het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO) te gast in onze kerk. Ze brachten, twee weken voor Pasen, een mooie Johannes Passion waarvan zo’n 300 man publiek genoot. En dankzij de live-uitzending door RTV Stichtse Vecht konden mensen dit concert ook thuis ‘bijwonen’.

 

11 november: koren Credo en Jubilate Deo

Bijna 300 mensen genoten van wederom een mooie muzikale avond in onze kerk. Onder leiding van dirigent Gert J. Hans en met medewerking van het goed spelend Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA) en de virtuoos zingende soliste Lieve Geuens, klonk muziek van Bach, Vivaldi, Händel en Schubert.

 

   Open monumentendag

Meer dan 100 bezoekers vonden hun weg naar de H.Hartkerk. Mensen genoten van een rondleiding en/of een orgelconcert. En vooral het beklimmen van de toren, met een bezichtiging van het carillon, bespeeld door en met uitleg van onze beiaardier Wout van der Linden, was populair.

 

   Projecten

   Digitaal informatiebord

Een lang gekoesterde wens van De Vrienden is in vervulling gegaan: naast de ingang van de kerk is een digitaal informatiebord geplaatst. Het geeft informatie over activiteiten in de H.Hartkerk, bijvoorbeeld concerten en vieringen maar ook over evenementen in Maarssen.

 

   Fietsenstalling/poortdeur

Vanuit de locatieraad kwam de wens om, naast de ingang van de pastorie, een fietsenstalling te plaatsen en de poortdeur te vervangen. Aangezien deze restauratiewerkzaamheden binnen de doelstelling van De Vrienden passen, is de stichting dit project eind 2017 opgestart. Bij ‘het ter perse gaan’ van dit jaarverslag zijn de werkzaamheden afgerond; de poortdeur is weer netjes en er staat een mooie fietsenstalling. Er liggen plannen om de stalling uit te breiden.

 

   Grafsteen Maria Dommer

Vanuit de Historische Kring Maarssen (HKM) kwam het bericht dat de grafsteen van Maria Dommer, op de begraafplaats aan de Straatweg, in slechte staat was. En aangezien deze ‘Moeder van Katholiek Maarssen’ van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de katholieke kerk in Maarssen, (mede dankzij haar erfenis kon in 1875 de huidige H.Hartkerk worden gebouwd) is de stichting een donateursactie opgestart. Deze is succesvol verlopen want in korte tijd was het voor de restauratie benodigde bedrag (€2200,-) bijeengebracht. De verwachting is dat in mei 2018 de werkzaamheden afgerond zijn. In samenwerking met de HKM zal de gerestaureerde grafsteen onthuld worden.

 

   Hang- en sluitwerk pastorie

Het hang- en sluitwerk in pastorie De Eenhoorn was aan vervanging toe. Eind 2017 is gestart met dit project en de verwachting was dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2018 plaats gaan vinden. Op het moment van schrijven zijn alle deur- en raamklinken vervangen door mooie, klassieke klinken en zijn de deuren en kozijnen opnieuw geschilderd.

 

   10-jarig jubileum

In 2017 was het 10 jaar geleden dat de Stichting Vrienden H.Hartkerk is opgericht. Dit jubileum is met vrijwilligers en oud-bestuursleden gevierd middels een gezellige en smakelijk Italiaanse lunch in Pastorie De Eenhoorn, bereid door de voorzitter van De Vrienden.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen € 2813,10. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: € 113,68. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen € 122,24 en de algemene kosten € 1435,25. De donateurs doneerden totaal aan de stichting een bedrag van € 2147,50. Het jaar 2017 resulteerde in een positief saldo van

€ 3289,43. Het bestuur heeft besloten hiervan € 3000,- in het restauratiefonds te storten. De resterende € 289,43 is bijgeschreven bij het Kapitaal. In het restauratiefonds zit nu een bedrag van

€ 15.067,84 bestemd voor toekomstige restauratieprojecten.